Una Città n° 284 / 2022

Case popolari di via Bolla, Milano

6 foto - Guia Biscàro - Milano
Una Città n° 283 / 2022

Nei rifugi

10 foto - Fotoreserg, Oles Navrotskyi - Ucraina
Una Città n° 282 / 2022

Mariupol, città martire

3 foto - Sopa images - Synel - comune di Mariupol - Mariupol, Ucraina